Sức quyến rũ của mấy em nhân viên quán tóc


Sức quyến rũ của mấy em nhân viên quán tóc. Cô ấy nói với tôi rằng không sao cả và hỏi đó là ai, tôi nói với cô ấy rằng tôi không muốn. Chúng ta sẽ nói chuyện với bố mẹ cô ấy và giải quyết vấn đề này. Tôi chỉ nói với cô ấy rằng không phải vậy. đơn giản vậy thôi, cô ấy nhấn mạnh và tiếp tục đề cập đến nó. Cuối cùng tôi đã vỡ lẽ và kể cho cô ấy nghe mọi chuyện, tôi nói với cô ấy rằng cô ấy đã nhắn tin cho tôi sau khi cô ấy đến vòng một lần đó và nó đã xảy ra kể từ đó. Cô ấy trông có vẻ khó chịu nhưng vẫn bình tĩnh vì cơ bản là tôi đang rơi nước mắt. Cô ấy nói với tôi rằng chúng tôi sẽ sắp xếp.

You may also like...