Suzu Honjo dâm đãng thèm được địt


Suzu Honjo dâm đãng thèm được địt. Khi đi du lịch, chúng tôi di chuyển lên sông. Không có ai sống ở đây trong nhiều năm, đất đai cây cối um tùm và cần được chăm sóc. Một mình ống khói đứng trên đồng cỏ, từng là một trang. Trại giờ chỉ còn lại đống đổ nát của ngôi nhà trang trại. Gỗ sâu bao quanh trang trại và có vẻ như là nguồn cung cấp gỗ tuyệt vời mà chúng ta cần. Tôi bay trên tấm thảm khi Isabel thu thập gỗ theo hướng của. Anh ta chỉ ra một số cây già và sắp chết. Khi thu thập gỗ, thay thế cây bằng cách sử dụng một quả acorn từ cây đã lấy. Một cây trẻ khỏe mạnh thay thế mỗi  thu thập vào quả bóng của cô ấy để sử dụng sau này.

You may also like...