Suzume Mino hàng cực ngon cực nứng


Suzume Mino hàng cực ngon cực nứng. Trách nhiệm, vì vậy cô ấy đã tránh xa việc để tôi trở thành người hầu riêng của cô ấy. Tất nhiên cô ấy chỉ thích dạy. Tôi bài vở ở trường để tôi có thể làm bài tập cho cô ấy. Tôi là nô lệ cưng của cô ấy, nhưng tôi đã đạt điểm cao và luôn đứng đầu lớp vì điều đó. Vì vậy mẹ luôn khen vì cô ấy đã làm tốt và tôi đã rất khó khăn với điều đó. Ít nhất thì năm nay cô ấy đã là học sinh cuối cấp nên sẽ tốt nghiệp và có lẽ sẽ vào đại học. Tôi không thể chờ đợi để thoát khỏi cô ấy. Và mặc dù cả nửa năm trời cho đến khi cô ấy ra đi vẫn chưa đủ sớm. Bây giờ tôi đã.

You may also like...