Thằng cháu ngây thơ chỉ biết nghe lời cô mỗi đêm


Thằng cháu ngây thơ chỉ biết nghe lời cô mỗi đêm. Mỗi lần anh ấy đi xuống tôi cảm thấy đầu mình đập vào cổ họng cô ấy. . ” Lilly, tôi không thể giữ được lâu hơn nữa ”. cô ấy rút miệng ra khỏi con cặc của tôi và nhìn lên tôi. “Bạn không nên giả mạo. kiêm khi nào bạn muốn. ” sau đó cô ấy đập miệng xuống con cặc của tôi đẩy nó xuống cổ họng cô ấy. “O quái, tôi đang xuất tinh!” Tôi rên rỉ khi tôi cảm thấy tinh dịch của tôi bắn vào cổ họng của cô ấy. giá trị ba ngày của kiêm bắn ra năm phát tinh tráng cổ họng của cô khi cô nhanh chóng nuốt. không một giọt nào bị đổ. cô ấy rời miệng khỏi con cặc đang mềm của tôi và mỉm cười với tôi. “T

You may also like...