Thấy cháu gái từ phố về buồn không có việc gi làm


Thấy cháu gái từ phố về buồn không có việc gi làm. Vì lý do nào đó, cô ấy càng nói nhiều, tôi càng bắt đầu thực sự thích cô ấy, và tôi muốn nói đến việc một người đàn ông muốn ở bên một người phụ nữ như thế nào. Để chia sẻ mọi thứ và ở bên. Chúng tôi rời nhà hàng khoảng một tiếng rưỡi sau đó. Mưa đã tạnh, vì vậy chúng tôi quyết định đi bộ xung quanh thêm một chút. Khi chúng tôi bước đi, cô ấy nắm lấy tay tôi, giống như hai thiếu niên sẽ làm. Bây giờ tôi không phải là loại người thích phô trương tình cảm nơi công cộng. Tôi không bao giờ làm điều đó, chỉ vì tôi thực sự chưa bao giờ nhìn thấy điều đó từ cha mẹ tôi khi tôi lớn lên

You may also like...