Trời hôm nay đổ cơn mưa…..tôi gạ đụ anh hàng xóm


Trời hôm nay đổ cơn mưa…..tôi gạ đụ anh hàng xóm. Cô ấy cười khúc khích, “không, không phải tôi vì bạn đã rất chú ý đến muộn, nhưng tôi nghĩ rằng có thể không nhận được nhiều như bạn và anh ấy rất thích và hỏi liệu chúng ta có thể ăn trưa không. Ta đã tranh luận có nên nói cho ngươi hay không, ta mỗi lần đều không rõ ngươi có muốn biết hay không?” “Hoặc nếu có một số giới hạn về mức độ thường xuyên hoặc nhiều, tôi sẽ làm với anh ấy.” Bạn có phiền khi tôi đi không? trước tiên, cảm ơn vì đã nói cho tôi, và tôi muốn biết, đặc biệt là nếu nó được sắp xếp trước.” “Và bằng mọi cách, bạn có thể tự do đi vào ngày mai. Tôi chỉ thấy bối rối vì tôi phải làm. 

You may also like...