Truyện Cười – Bài Toán Cộng

Trong giờ số học, thầy giáo đã giảng thế nào là phép tính cộng. Sau khi giảng xong, thầy giáo đặt câu hỏi:

– Thêm 1 vào 5, sẽ là bao nhiêu?

Học trò im lặng.

Thầy giáo nói tiếp:

– Thí dụ, tôi cho các em 5 con chim bồ câu, rồi sau đó thêm 1 con nữa. Các em sẽ có bao nhiêu bồ câu?

– Bảy!

Thầy giáo ngạc hiên:

– Sao lại bảy? Tại sao?

Cậu học sinh giải thích:

– Thưa thầy, ở nhà em đã có 1 con bồ câu rồi ạ!

You may also like...