Truyện Cười – Bằng Cái Đuôi Của Ta

Napoleon là vị hoàng đế rất kiêu ngạo, ngay cả với mọi người trong gia đình. Khi được tin vợ ông là Desiree mới sinh hoàng tử và yêu cầu ông đặt tên cho đứa bé. Napoleon bèn bảo:

– Nó bằng cái đuôi của ta cũng khá lắm rồi. Đặt tên cho nó là…Leon.

You may also like...