Truyện Cười – Báo Giờ

Báo giờ
– Mình thấy cậu chẳng bao giờ đeo đồng hồ. Làm thế nào mà cậu biết được giờ giấc?

– À, chẳng khó gì, mình nhờ mặt trời.

– Thế ban đêm không có mặt trời thì sao?

– Ban đêm cũng không khó. Mình thường mở cửa sổ và kêu thật to.

– Kêu to thì làm sao mà biết được giờ?

– Được chứ, người hàng xóm mình sẽ thức giấc và chửi toáng lên: “Mới ba giờ sáng mà hét hò như thế thì ai mà chịu được!”.

You may also like...