Truyện Cười – Bí Mật

Một anh nông dân thấy ông già quen đang gieo trồng thứ gì đó ở bờ sông bên kia, bèn gọi với sang:

– Ông ơi! Ông trồng cái gì thế?

Cụ già nghĩ một chút rồi đáp:

– Bơi sang đây, lão nói cho nghe.

Anh nông dân chẳng muốn bơi qua sông tí nào, nhưng lại tò mò nghĩ “gì mà bí mật thế!”. Anh ta liền bơi sang chỗ ông già, ông lão mới ghé tai anh nói nhỏ:

– Lão gieo đỗ đây.

– Sao ông không nói lại bảo cháu bơi sang tận đây mới cho biết?

Ông già trả lời:

– Cậu này lạ chưa! Lão mà nói như thế, bầy chim sẻ nó nghe thấy, thì nó mổ hết đỗ của lão à!

You may also like...