Truyện Cười – Bỏ Lâu Rồi

Bỏ lâu rồi
Đang đứng trên boong tàu, một ông khách bảo người bên cạnh:

– Buồn quá, chúng ta chơi bài đi.

– Chơi cũng được, nhưng tôi bỏ chơi bài đã 15 năm rồi.

– Còn tôi thì đã bỏ chơi bài những 20 năm.

Nhân viên trên tàu mang cỗ bài tới.

Ông khách đã bỏ chơi bài 15 năm nâng cỗ bài trên tay xem nặng nhẹ rồi bảo:

– Còn thiếu một quân.

Ông khách thứ hai cũng nhấc cỗ bài, rồi khẳng định:

– Trong này có 8 con “pích”.

You may also like...