Truyện Cười – Cãi Chày Cãi Cối

Một ông mê câu cá đến nỗi câu cá luôn trong vùng cấm. Cảnh sát bắt gặp nói:

– Ông câu không có giấy phép nên phải chịu phạt.

Người câu cá nhanh trí đáp:

-Tôi không có câu, tôi đang tắm cho con sâu mà.

– Ông cho tôi xem con sâu.

– Đây, nó đây … nó đang tắm mà.

– Vẫn bị phạt như thường! Vì con sâu của ông phạm thuần phong mỹ tục, tắm mà không mặc áo tắm.

You may also like...