Truyện Cười – Cầu Được Ước Thấy

Nghe đồn ở thánh địa nọ có một con suối thiêng, có thể chữa lành bách bệnh, ba người bạn tật nguyền rủ nhau hành hương tới đó: Một người mù, một người điếc và một người què.

Khi tới nơi, người mù lau mắt bằng nước suối và reo lên:

– Tôi nhìn được rồi!

Người điếc rửa tai bằng nước suối rồi cũng kêu lên:

– Tôi lại nghe được rồi!

Người còn lại vần chiếc xe lăn xuống dòng suối rồi sau đó reo lên:

– Tôi có mấy cái bánh xe mới rồi!

You may also like...