Truyện Cười – Chào Cô. Bố Em

Một học sinh nghỉ học không có lý do.

Tại sao hôm qua em không đi học, – Cô giáo hỏi.

– Thưa cô… vì em bị ốm ạ.

– Chậm nhất là ngày mai em phải đưa cô giấy của bố hoặc mẹ em.

– Vâng, thưa cô.

Hôm sau, học sinh đưa cô giáo tờ giấy có những dòng chữ sau đây: “Thưa cô giáo, con tôi nghỉ học hôm qua vì nó bị ốm. Chào cô. Bố em”.

You may also like...