Truyện Cười – Cháy

– Cô giáo: Các em học hành thế này thì “cháy giáo án” của tôi rồi!
– Học sinh (nhanh miệng): Thưa cô! Có cần bình cứu hỏa không ạ?
– Cô giáo: Trời!?!?

You may also like...