Truyện Cười – Chơi Chữ

Chơi chữ
Có một anh nọ tính hay đùa, một hôm khi nghe tiếng rao hàng lanh lảnh của cô bán hột vịt lộn, anh ta bỗng cười và gọi cô ta vào.

– Dạ anh mua mấy quả?

– Cô còn bao nhiêu quả.

– Dạ 27 quả.

– Thế này hôm nay cô bán được bao nhiêu quả rồi?

– Dạ em bán được 43 quả.

– Vậy nếu tôi mua hết chỗ này thì ngày nay cô đã nhận và bán được 70 quả đúng không?

– Dạ đúng vậy.

– Thế thì cô đâu có lộn trứng nào đâu mà tôi nghe cô bảo là lộn. Thôi cô đi bán tiếp đi.

– !!

You may also like...