Truyện Cười – Chối Đến Cùng

Chối đến cùng
Một chiếc xe hơi chạy loạng choạng nên bị cảnh sát giao thông bắt dừng lại. Viên đội yêu cầu lái xe:

– Tôi cần phải kiểm tra nồng độ rượu trong máu của ông. Ông hãy thổi vào cái rượu kế này.

– Tôi không thể làm được, vì tôi đang bị suyễn.

– Vậy sẽ có một bác sĩ thử máu cho ông.

– Không được, tôi bị bệnh ưa chảy máu.

– Vậy ông hãy đi thật thẳng theo vạch trắng phân làn đường này.

– Tôi không thể đi như thế được!

– Ông vẫn có lý do để từ chối ư?

– Tất nhiên! Bởi vì nó… ngoằn ngoèo.

You may also like...