Truyện Cười – Chưa Chắc

Một bà vui mừng báo với bà hàng xóm:

– Báo cho bà chị một tin vui, để chị mừng cho tôi. Giám đốc sắp về hưu, chồng tôi là phó. Có lẽ ông ấy sẽ lên thay.

Bà kia chép miệng nói:

– Chưa chắc đâu chị! Chồng tôi làm phó mấy chục năm nay mà có bao giờ lên trưởng đâu.

– Thế anh làm phó gì?

– Thiên hạ thường gọi ổng là bác “phó nhòm”.

You may also like...