Truyện Cười – Chuyện Con Ruồi

– Bồi, sao lại có con ruồi trong ly nước này?

– Kỳ vậy? Hồi nãy tui vớt ra hết rồi mà?

– Ụa…!

o O o

– Bồi, sao lại có con ruồi trong ly nước thế này?

– Gì mà ông khó chịu thế, nó tí teo thế này thì uống được bao nhiêu nước đâu mà phàn nàn!

– !!?

o O o

– Bồi, có con ruồi trong tô phở của tôi!

– Này, phở dở thì ruồi nó thèm mà bu vào, hiểu chưa?

You may also like...