Truyện Cười – Chuyện Hội Họa

ột cô gái đỏng đảnh thuê họa sĩ vẽ chân dung mình. Thỉnh thoảng cô lại lấy son phấn tô điểm lại. Họa sĩ không kiên nhẫn nổi, thốt lên:

– Này cô, ta thỏa thuận lại xem là cô vẽ hay tôi vẽ đây?!

Hội họa hiện đại có nghĩa là: bạn mua một bức tranh để che lỗ hổng trên tường, nhưng sau đó phát hiện ra là thà đừng treo tranh còn đẹp hơn.

o O o

Trong phòng tranh, một vị khách thốt lên:

– Bức tranh mới hiện thực làm sao! Tôi thấy chảy cả nước miếng.

– Vì cảnh mặt trời giữa trưa? – họa sĩ hỏi.

– Ồ, thế mà tôi cứ tưởng đó là món trứng ốp la với hành.

You may also like...