Truyện Cười – Chuyện Vặt

Hai bác sĩ đứng bên giường một bệnh nhân bị tai nạn ô tô. Một người nói:

– Thật là rủi, phải cắt chân bên trái của anh ta.

– Không phải cắt cả hai! – Bác sĩ thứ hai bàn.

– Không cắt một chân thôi!

– Cả hai chứ!

– Ừ thì cả hai. Mà việc gì phải to tiếng với một việc vặt vãnh như thế nhỉ.

Một nha sĩ đang thuyết trình với những người sinh sống trong một bộ lạc về cách vệ sinh răng miệng. Ông khuyên họ đánh răng bằng cách dùng xơ lá cây với muối chà vào răng. Vừa lúc đó một người trong bộ lạc ngắt lời nha sĩ:

– Thế nếu tôi chỉ dùng Colgate thôi có được không thưa ông.

You may also like...