Truyện Cười – Có Cần Củi Không

Có hai vợ chồng nhà nọ, đang “tù ti tú tí” ở trong nhà, bỗng có tiếng ở bên ngoài:

– Có ai cần củi không?

Bà vợ bực mình nói ra: “Không cần”.

Sáng hôm sau, bó củi trước nhà hai vợ chồng biến mất!

You may also like...