Truyện Cười – Dàn Xếp Được

Hai ông hàng xóm nói chuyện với nhau:

– Này ông bạn ơi, con gà của tôi chạy qua phá hỏng mấy vồng rau của ông, tôi lấy làm ân hận hết sức.

– Có gì đâu mà ông phải ân hận. Con chó của tôi đã cắn chết con gà của ông rồi.

– Thế à, càng hay. Tin ấy khiến tôi yên tâm vô cùng vì chiếc xe hơi của tôi vừa cán chết con chó của ông.

You may also like...