Truyện Cười – Đánh Tập Hậu

Đánh tập hậu
Một anh lính lần đầu ra trận. Gặp giặc, anh bỏ chạy dài. Thủ lĩnh chất vấn:

– Tại sao anh lại bỏ chạy khi gặp địch?

Anh lính trả lời:

– Tôi không sợ bọn giặc, nhưng tôi biết rõ trái đất tròn nên định vòng ra sau lưng đánh tập hậu nó”.

o O o

Có còn hơn không

Trên tuần dương hạm, lính mới say sóng mặt xanh nanh vàng, hỏi chỉ huy:

– Thưa sếp, vệt mờ mờ đằng kia có phải là bờ không ạ?

– Đó chỉ là đường chân trời thôi.

– Lạy Chúa! Còn hơn là không có gì.

o O o

Say

Một anh lính say như hủ chìm ngất ngưỡng đi vào trại sĩ quan. Chỉ huy đơn vị thấy anh ta không chào bèn hỏi.

– Anh biết tôi là ai không?

Anh lính cười to và kêu mấy bạn gần đó nói lớn:

– Ê, chúng bây ơi ! Ở đây có một thằng quên tên nó rồi!

You may also like...