Truyện Cười – Để Thuốc Nó Giết

Có người kia rao bán thuốc diệt rệp. Mọi người đổ xô ra mua, một loáng thì hết. Lúc đấy mới có người hỏi:

– Thế diệt rệp bằng cách nào ?

– Bắt được rệp, chỉ cần vạch mồm nó ra, bỏ thuốc vào là nó chết ngay!

– Nếu bắt được rồi thì chúng tôi tự giết chứ cần gì đến thuốc.

– À, trước kia là thế, nay có thuốc rồi, cần gì phải tự giết, để thuốc nó giết chứ.

You may also like...