Truyện Cười – Đem Đổi

Binh sĩ được huấn luyện nhảy dù từ trên máy bay xuống. Họ được trang bị dù mở trong không gian để rơi xuống đất an toàn.

Có lần một trung sĩ đang huấn luyện các binh sĩ thì một binh sĩ hỏi:

– Tôi phải làm gì nếu như dù không mở khi tôi nhảy ra khỏi máy bay?

– Ồ, xong ngay! Anh chỉ việc mang dù về để đổi lấy cái dù khác- Trung sĩ nói.

You may also like...