Truyện Cười – Dốt Quá…

Dốt quá!
MR mắng em: Sao mày dốt thế, bài toán dễ ẹc vậy mà làm không xong.

Em: Không biết thì mới hỏi anh chứ!

MR: Đấy, cái dốt nặng kí nhất của mày chính là ở đó!!!

o O o

Giống…

MR: Cho tui mượn cây viết.

AD: Đi học mà hổng mang viết có khác nào…

MR: Thôi, khỏi giảng đạo, bà định nói đi cày mà quên mang trâu chứ gì?

AD: Không, ý tui là giống như ông đi tán gái mà không đem tiền theo vậy!

o O o

Tưởng bở

MR: Bà thấy dung mạo tui thế nào?

AD: Khuôn mặt ông hả… nhìn chung chỉ có cái mũi là không được đẹp lắm thôi, còn…

MR: (sướng rơn)

AD: … Còn mắt, miệng… đều tệ hết.

You may also like...