Truyện Cười – Đúng Quá Đi Chứ Lị

Tại quầy phát thuốc Bảo hiểm y tế.

– Chị tá dược ơi! Phát thuốc cho theo đơn này!

– Thưa bác. Cháu không phải là “tá dược” mà là dược tá ạ!

– Ôi chà! Tá dược với dược tá cũng thế cả.

– Ấy không ! Dược tá là người có trình độ sơ cấp về dược. Còn “tá dược” là chất phụ gia, làm kết dính các tinh thể phân tử thuốc lại với nhau ở dạng viên nén. Chẳng hạn như bột…

– Vẽ chuyện! Trông chị cũng giống như… bột. Tôi gọi “tá dược” là đúng quá đi chứ lị!

– …!!!

You may also like...