Truyện Cười – Giống Ai

Hai ông bà nội luôn tranh cãi chuyện thằng cháu đích tôn giống ai. Một hôm, hai người ngồi ngắm nó đang ngủ, bà lên tiếng trước:

– Ông thấy không, mắt của nó y như mắt tôi.

– Đấy là khi nó nhắm, lúc mở, mắt nó giống mắt tôi chứ!

– Hứ!

Đến lượt ông:

– Bà thấy không, miệng nó có khác gì miệng của tôi đâu.

– Đấy là lúc nó ngậm, khi mở, miệng nó lại giống miệng của tôi như đúc.

– Thế thì tôi hiểu rồi.

– Ông hiểu cái gì?

– Tôi hiểu ra một điều: tại sao nó lại nói nhiều và hay ăn hàng.

– !!!

You may also like...