Truyện Cười – Giữ Ý

Em gái: Chị ơi, ảnh mới tặng em một cái nhẫn kẹp bên trong… ổ bánh mì!

Chị: Con gái, mình phải giữ ý, kẻo người ta nói mình tham. Hãy trả lại cho anh ta… cái bánh mì mau!

o O o

– Bố mẹ bà chắc chẳng bao giờ nhờ bà được việc gì!

– Sao lại không?!

– Nhờ việc gì, nói nghe coi?

– Mẹ tui vẫn “nhờ” tui: Mày ăn ít lại cho tao nhờ ! Mày bớt làm biếng cho tao nhờ ! Mày bớt ngủ đi cho tao nhờ…

You may also like...