Truyện Cười – Giúp Sống Lại

Quan tòa hỏi bị cáo:

– Bị cáo, anh có biết là anh làm thuốc rầy dỏm đã hại biết bao nhiêu người không?

– Dạ thưa ngài biết ạ! Nhưng tôi đã giúp cũng không ít người sống lại.

– Bộ anh giỡn mặt với tôi à.

– Dạ không! Đó là những người dùng thuốc rầy của tôi sản xuất để tự tử ạ.

You may also like...