Truyện Cười – Hơn

Hai em học sinh ngồi tranh luận. Một em bảo:

– Lương mới của bố tớ cao hơn lương mới của bố cậu.

– Chưa chắc.

– Anh tớ học giỏi hơn anh cậu.

– Chưa chắc.

– Chị tớ đẹp hơn chị cậu

– Chưa chắc.

– Vậy thì mẹ tớ đẹp hơn mẹ cậu vậy.

– Điểm này thì chắc đấy.

– Vì sao cậu dám chắc vậy?

– Bố tớ cũng thừa nhận như vậy mà!

You may also like...