Truyện Cười – Keo Hết Cỡ…

– Ê, đánh giầy! Bao nhiêu tiền một đôi?

– Dạ 3 nghìn.

– Thế đôi giầy của ta nhỏ hơn bình thường, lại ít chỗ lồi lõm, tốn ít xi hơn thì 2 nghìn có được không?

– Dạ vẫn 3 nghìn.

Anh chàng “kẹo kéo” giọng hơi cáu:

– Này, ta nói cho mà biết, đã vào WTO rồi, mọi thứ đều giảm giá hết. Hãy đưa cho ta bản “lộ trình giảm giá đánh giầy”, khi nào còn 500 đồng/1 đôi ta sẽ đánh xi 2 đôi liền đấy, hiểu không?

You may also like...