Truyện Cười – Khéo Hỏi

Một ông nọ trông thấy bạn mình từ trong nhà thuốc bước ra liền hỏi:

– Này, ông bạn tội nghiệp ơi! Anh ốm à?

– Không, tôi không ốm, tôi rất khỏe!

– Thế sao anh phải vào nhà thuốc?

– Chà, nếu như anh trông thấy tôi ra khỏi trại hòm thì anh cũng có thể cho là tôi chết rồi sao?

You may also like...