Truyện Cười – Khoác Lác

Hai người hay khoác lác gặp nhau. Một người nói:

– Làng của tôi có người khổng lồ, đầu đội trời xanh, chân đạp đất.

Người kia:

– Còn kém xa người khổng lồ ở làng tôi. Người đó môi trên đụng trời, môi dưới đụng đất!

Anh chàng đầu tiên:

– Thế thì người anh ta nằm đâu?

Anh chàng thứ hai:

– Chà, cái mồm của ông ấy che hết tôi đâu còn trông thấy gì nữa!

You may also like...