Truyện Cười – Khóc Vì Truyện Cười

Ông nọ từ trong một tòa báo đi ra, tay cầm tờ báo biếu và rưng rưng nước mắt. Một người thấy vậy liền hỏi ông:

– Bác vào tòa báo nhờ giải quyết việc gì oan ức nên mới khóc phải không?

– Không, tôi vào lĩnh nhuận bút.

– Thế tại sao bác lại khóc?

– Vì tôi vắt óc nghĩ mãi mới được một câu chuyện, thế mà tòa báo trả nhuận bút quá ít nên tôi khóc.

– Thế bác viết truyện gì?

– Truyện cười.

You may also like...