Truyện Cười – Không Được Hỏi

Một nhà quí tộc bẳn tính bị bệnh mời bác sĩ tới nhà:

– Thưa ngài, ngài thấy mình bị bệnh như thế nào? – Bác sĩ vui vẻ hỏi.

– Ồ, điều đó bác sĩ phải làm cho rõ chứ! – Ông ta cau có đáp.

– Chà chà! Nếu vậy xin phép cho tôi đi, sau một giờ sẽ trở lại. Tôi sẽ tìm giúp ông một người bạn, ông ta có thể chuẩn đoán bệnh mà không cần hỏi một câu.

– Ông ta có tài thế kia ư?

– Đúng vậy, ông ta là một bác sĩ thú y lừng danh!

You may also like...