Truyện Cười – Không Hiểu Lắm

Một hôm, một họa sĩ nhìn qua cửa sổ buồng mình, ông ta thấy một lão đánh cá đi qua. Họa sĩ nghĩ, ông lão đánh cá sẽ trở thành một đề tài hay để vẽ một bức tranh. Thế là họa sĩ chạy ra phố và nói với ông lão đánh cá là mình muốn vẽ ông lão.

Họa sĩ bảo: Tôi trả cụ hai bảng- và nói thêm khi thấy ông lão còn do dự – Cụ thấy đấy, đây là một cách dễ dàng để kiếm hai bảng cụ ạ!

Ông lão đánh cá nói:

– Ấy, tôi biết chứ, nhưng tôi tự hỏi sau đó làm sao mà tôi gội được sơn đi hả ông?

You may also like...