Truyện Cười – Lấy Vợ Chữa Sẵn

Một người đàn ông nói với bạn:

– Sao anh lại có thể lười đến thế nhỉ? Suốt ngày chỉ nằm ngủ thôi. Bằng tuổi anh thì người ta đã có thể có một gia đình đàng hoàng, con cái khỏe mạnh. Anh không làm được như người ta hay sao?

Người lười trả lời:

– Vâng, anh nói thật đúng. Tôi rất muốn lấy vợ. Nhưng anh có thể tìm cho tôi một người đàn bà chửa sẵn rồi được không?

You may also like...