Truyện Cười – Lịch Sự Chút Đi

Một ông đến khai báo ở hải quan cửa khẩu, tay dắt một con dê cái.

– Không có gì để khai báo – Ông ta nói.

– Thế còn con gì đây? – Nhân viên hải quan chỉ vào con dê.

– Con gì hả? Nó là con chó của tôi.

– Ô hô, con chó có sừng!

– Này, tôi xin ông, đừng can thiệp vào đời tư của nó chớ!

You may also like...