Truyện Cười – Lý Sự Cùn

– Này, sao bánh tôm nhà hàng làm không có con tôm nào trong bánh hết vậy?

– Thế ông đã ăn cơm sinh viên chưa ạ?

– (Ngạc nhiên) Hồi còn sinh viên, tôi ăn thường xuyên…

– Thế khi ăn cơm, ông có thấy “con sinh viên” nào không ạ?

o O o

– Bưởi của chị chua thế này mà chị dám đảm đảm bảo là bưởi đường?

– Thì bưởi bán ở lề đường, tôi gọi là bưởi đường, chớ tôi đâu thể nói khác được!

You may also like...