Truyện Cười – Lý Sự

Người làm thuê, nói với ông chủ trang trại:

– Thưa ông, tôi thường bị cắn rứt lương tâm…

– Về chuyện gì?

– Tôi cảm thấy rằng, khi làm việc cho ông, tôi đã cướp mất việc làm của ít nhất là ba con bò cày!

You may also like...