Truyện Cười – May Mắn Đấy

Một ông già đang đi bách bộ thình lình gặp một người cỡi xe đạp đụng té nhào. Kẻ gây tai nạn vừa đỡ người xui xẻo đứng dậy vừa nói:

– Ông có thể cho rằng hôm nay ông may mắn lắm đấy.

Ông già nổi giận:

– Anh vô ý đụng phải tôi, gây thương tích cho tôi mà còn bảo tôi tự cho là may mắn à?

Người xe đạp nói:

– Đúng vậy, vì hôm nay chúa nhật không làm việc, tôi đi bằng xe đạp chứ ngày thường tôi lái xe cam nhông.

You may also like...