Truyện Cười – Nếm Thử

Trong nhà hàng, một ông khách nhất quyết phải gọi đầu bếp ra cho gặp mặt:

– Ông này, ông nếm thử canh của tôi xem.

– Có phải nó nguội quá không, thưa ông?

– Ông cứ nếm thử thì biết.

– Hay là canh quá nhạt, hay quá mặn?

– Ông cứ nếm thử đi, biết ngay mà.

Ông đầu bếp chẳng biết làm thế nào đành cúi xuống bát canh trên bàn.

– Ơ … xin lỗi, hình như bàn ông chưa có muỗng múc canh!

– Trời ạ! Cuối cùng thì ông đã hiểu ra rồi đấy!

You may also like...