Truyện Cười – Người Đuổi Theo … Xe

Chàng trai nọ chạy thục mạng đuổi theo một chiếc xe buýt chở đầy du khách, nhưng chiếc xe đổ dốc rất nhanh.

– Dừng lại đi – Một người khách tốt bụng thò đầu ra cửa sổ hét lớn với anh chàng Cậu không đuổi kịp nó đâu, đợi chuyến sau vậy!

– Không được, nhất định cháu phải đuổi kịp nó – Chàng trai trẻ vừa nói vừa thở hồng hộc – cháu là tài xế xe này mà.

You may also like...