Truyện Cười – Người Thu Tiền

Vào đêm cuối năm.

– Có ai không?

– Ai đó?

– Người buôn gạo đây.

– Chủ vắng nhà rồi.

Nhưng giọng nghe y như giọng người chủ. Vì thế người thu tiền chọc thủng một lỗ trên cửa ngăn bằng giấy và nhìn vào trong. Chủ nhân đang ngồi sưởi chân.

– A! Ông nói chủ đi vắng, nhưng ông đây rồi.

Người chủ giận dữ:

– Tại sao anh dám làm thủng cửa, đây là nhà tôi mà.

– Xin lỗi, tôi sẽ sửa lại.

Anh ta sửa lại lỗ thủng.

– Xong rồi.

– Anh không còn nhìn thấy tôi nữa chứ?

– Không thấy.

– Vậy thì tôi không có nhà.

You may also like...