Truyện Cười – Nhiều Lễ

Một chàng thanh niên đang trò chuyện với bạn mình, bỗng hỏi:

– Đố cậu, ở nước ta, ngành nào mà gần như ngày nào cũng có lễ?

– Chắc là ngành văn hóa! Hết lễ hội chùa Hương lại đến giỗ Tổ…

– Còn thua xa ngành này…

– Chịu!

– Ngành xổ số đó. Tối nào mà chẳng nghe họ công bố tổ chức lễ… trao giải thưởng!

You may also like...