Truyện Cười – Những Tay Lái

Tài xế trẻ va phải một cô gái băng ngang đường. Sau khi gượng dậy và thấy không hề gì, cô gái liền nói với người đàn ông đứng tuổi đã chứng kiến toàn bộ sự việc:

– Ngài sẽ là người làm chứng chứ, thưa ngài?

– Ôi trời! – Người đàn ông nói – Chẳng lẽ cô định lấy thằng cha lái ẩu đó ư?

o O o

Trên xe buýt công cộng ở Mỹ, người ta thấy những tấm bảng đề: “Đừng nói chuyện với tài xế!”

Ở Đức: “Cấm nói chuyện với tài xế!”

Ở Anh: “Yêu cầu không nói chuyện với tài xế!”

Ở Scotland: “Nói chuyện với tài xế bạn được lợi gì?”

Và ở Ý: “Đừng trả lời tài xế!”

You may also like...