Truyện Cười – Nói Lắp

Nói lắp
Hai người cùng đi dạo trong công viên. Một người mắc bệnh nói lắp. Hai người nói chuyện, người nói lắp bắt đầu:

– Này… mày… có… nhìn… thấy… cô… gái… xinh… đẹp… kia… không?

– Ðâu ?

– Cô… ấy… đi… mất… rồi.

– Thế mà cũng nói.

– Kìa… mày… có… thấy…

Người bạn kia rất bực mình rồi nên nói bừa luôn cho qua chuyện:

– Rồi tao thấy rồi.

Anh chàng nói lắp hỏi:

– Mày… thấy… rồi… sao… còn… dẫm… vào… bãi.. phân… chó… vậy?

You may also like...