Truyện Cười – Nụ Cười Nơi Lớp

Nụ cười nơi lớp học
Trong một giờ giảng về ca dao, tục ngữ khi thầy giáo đọc đến đoạn:

“Chồng cày vợ cấy
Con trâu đi bừa…”

Ðột nhiên dưới lớp có tiếng vọng lên: “Con trâu đi bừa với ai nhỉ ???”. Ngay lập tức thầy giáo đọc tiếp:

“May mà hôm ấy trời mưa
Có thằng con rể đi bừa với trâu…”

Truyện cười do bạn ca_kheo (Email: [email protected]) gởi đến Xitrum.net

o O o

Trong một cuốn lưu bút, người ta thấy học trò ghi cho nhau như sau:

“… Tao sẽ nhớ giọng hát của mày vào những trưa mùa hè (làm tao ướt nhẹp), giọng cười của mày vào những chiều mùa thu lạnh lẽo (làm tao lên huyết áp nóng lạnh), hình ảnh của mày vào những tối mùa đông (nhát ma cho tao bất tỉnh mà… ngủ dễ hơn). Nhớ mày nhiều !!!…

Truyện cười do bạn URSA (Email: [email protected]) gởi đến Xitrum.net

o O o

MR1: Mấy giờ rồi?

MR2: Kém mười.

MR1: Kém mười là đúng mấy giờ?

MR2: Không biết! Vì đồng hồ của tao bị… mất cây kim giờ!!

You may also like...